Gud, ge mig sinnesro, att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Jag vill leva en dag i taget, njuta ett ögonblick i sänder, acceptera svårigheter som en väg till frid. Jag vill ta, som Jesus gjorde, denna syndiga värld som den är, inte som jag önskar att den skulle vara. Och jag litar på att du Gud, kommer att ställa allt till rätta, om jag överlåter mig till din vilja, så att jag kan bli rimligt lycklig i detta liv och fullkomligt lycklig tillsammans med dig i evigheten. Amen.

Sinnesrobönen, Reinhold Niebuhr, källla: celebraterecovery.se